Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

●○○ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Câu hỏi: Điều gì xảy ra khi một người qua đời?

Câu Kinh Thánh: Tr 9:5a

Lần sau: Phải chăng chết là hết?

○●○ THĂM LẠI LẦN ĐẦU

Câu hỏi: Phải chăng chết là hết?

Câu Kinh Thánh: Gp 14:14, 15

Lần sau: Đời sống sẽ ra sao khi Đức Chúa Trời làm cho người thân yêu của chúng ta sống lại?

○○● THĂM LẠI LẦN HAI

Câu hỏi: Đời sống sẽ ra sao khi Đức Chúa Trời làm cho người thân yêu của chúng ta sống lại?

Câu Kinh Thánh: Ês 32:18

Lần sau: Đức Chúa Trời sẽ mang lại sự bình an trên đất bằng cách nào?