Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Anh chị có thể thành công dù bị “cái gai xóc vào thịt”!

Anh chị có thể thành công dù bị “cái gai xóc vào thịt”!

Trong những ngày sau cùng đầy khó khăn này, những vấn đề như cái gai ảnh hưởng đến hết thảy tôi tớ của Đức Chúa Trời (2Ti 3:1). Làm thế nào chúng ta có thể nương cậy Đức Giê-hô-va và đối phó thành công với những vấn đề ấy? Xem video “Mắt người mù sẽ mở” để biết Talita Alnashi và cha mẹ em đã làm gì, rồi trả lời những câu hỏi sau:

  • “Cái gai xóc vào thịt” của Talita là gì?

  • Lời hứa nào trong Kinh Thánh giúp Talita và cha mẹ em giữ thái độ tích cực?

  • Cha mẹ của Talita cho thấy họ nương cậy Đức Giê-hô-va như thế nào sau khi Talita phải phẫu thuật?

  • Cha mẹ của Talita tận dụng tài liệu của tổ chức như thế nào để giúp em yêu mến Đức Chúa Trời?

  • Điều gì cho thấy Talita ngày càng đến gần với Đức Giê-hô-va, dù bị “cái gai xóc vào thịt”?

  • Gương của Talita khích lệ anh chị như thế nào?