Công tác cứu trợ tại Hoa Kỳ

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 5 năm 2019

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện nói về cái chết và sự sống lại.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Chúng ta không bỏ cuộc”

Chú tâm vào những ân phước mà Nước Trời mang lại sẽ giúp chúng ta duy trì được niềm vui và không bỏ cuộc.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Thánh chức cứu trợ

Giúp đỡ anh em đang gặp khó khăn là một phần trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Thánh chức cứu trợ mang lại lợi ích cho anh em ở vùng biển Ca-ri-bê

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô đáp ứng nhu cầu của anh em ở vùng biển Ca-ri-bê như thế nào?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Cái gai xóc vào thịt” của Phao-lô

Khi viết về “cái gai xóc vào thịt”, có lẽ Phao-lô đang muốn nói đến điều gì?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Anh chị có thể thành công dù bị “cái gai xóc vào thịt”!

Làm thế nào chúng ta có thể nương cậy Đức Giê-hô-va và đối phó thành công với các vấn đề?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Tôi phản đối anh ấy mặt đối mặt”

Là người bất toàn, chúng ta cần tiếp tục loại bỏ dấu vết của sự thành kiến ăn sâu trong lòng.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Tất cả chúng ta có thể chăm sóc nơi thờ phượng

Phòng Nước Trời không chỉ là một tòa nhà, mà còn là nơi thờ phượng được hiến dâng cho Đức Giê-hô-va.