Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | MÁC 7, 8

Vác cây khổ hình và luôn theo tôi

Vác cây khổ hình và luôn theo tôi

8:34

Chúa Giê-su nói: “Luôn theo tôi”. Vì thế, chúng ta cần kiên trì. Anh chị có thể kiên trì như thế nào trong việc...

  • cầu nguyện?

  • học hỏi?

  • tham gia thánh chức?

  • tham dự buổi họp?

  • bình luận tại buổi họp?