Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Giúp con cái đi theo Đấng Ki-tô

Giúp con cái đi theo Đấng Ki-tô

Không có gì khiến cha mẹ đạo Đấng Ki-tô vui mừng hơn là thấy con cái “vác cây khổ hình mình và luôn theo” Chúa Giê-su (Mác 8:34; 3Gi 4). Cha mẹ có thể làm gì để giúp con đi theo Chúa Giê-su, dâng mình cho Đức Giê-hô-va và báp-têm? Một số dấu hiệu nào cho thấy con anh chị đã sẵn sàng cho bước quan trọng là báp-têm?

Hãy đọc phần “Đôi lời nhắn gửi cha mẹ đạo Đấng Ki-tô” nơi trang 165, 166 trong sách Được tổ chức để thi hành ý muốn Đức Giê-hô-va, rồi thảo luận các câu hỏi sau:

  1. Để trở thành môn đồ, một người cần làm gì?

  2. Cha mẹ nên dạy con điều gì?

  3. Tùy vào độ tuổi, con cái nên áp dụng những câu Kinh Thánh sau như thế nào để hội đủ điều kiện báp-têm?