Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Chăm sóc nơi thờ phượng của chúng ta

Chăm sóc nơi thờ phượng của chúng ta

Phòng Nước Trời của chúng ta không chỉ là một tòa nhà, mà còn là nơi thờ phượng được dâng hiến cho Đức Giê-hô-va. Làm thế nào mỗi chúng ta góp phần chăm sóc Phòng Nước Trời? Sau khi xem video Chăm sóc nơi thờ phượng của chúng ta, hãy thảo luận những câu hỏi sau:

  1. Phòng Nước Trời dùng để làm gì?

  2. Tại sao chúng ta nên giữ Phòng Nước Trời sạch sẽ và bảo trì tốt?

  3. Ai chăm lo việc bảo trì Phòng Nước Trời?

  4. Tại sao sự an toàn là quan trọng, và trong video có những ví dụ nào về sự an toàn?

  5. Qua việc đóng góp, chúng ta tôn vinh Đức Giê-hô-va như thế nào?

TÔI DỰ ĐỊNH THAM GIA BẰNG CÁCH NÀO?