Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIÊ-RÊ-MI 49, 50

Đức Giê-hô-va ban phước cho người khiêm nhường và trừng phạt kẻ kiêu ngạo

Đức Giê-hô-va ban phước cho người khiêm nhường và trừng phạt kẻ kiêu ngạo

50:4-7

  • Những người Y-sơ-ra-ên ăn năn sẽ khóc vì vui sướng khi Đức Giê-hô-va giải phóng họ khỏi cảnh phu tù

  • Họ sẽ chấp nhận giao ước với ngài một lần nữa và thực hiện chuyến hành trình xa để trở về Giê-ru-sa-lem nhằm khôi phục sự thờ phượng thật

50:29, 39

  • Ba-by-lôn kiêu ngạo sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt vì đối xử quá tàn ác với dân Đức Giê-hô-va

  • Như được tiên tri, Ba-by-lôn trở thành vùng đất hoang, không có người ở