Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Anh chị sẽ chuẩn bị thế nào cho Lễ Tưởng Niệm?

Anh chị sẽ chuẩn bị thế nào cho Lễ Tưởng Niệm?

Kể từ năm nay, chúng ta sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Đấng Ki-tô. Nếu Lễ Tưởng Niệm rơi vào ngày giữa tuần thì tuần đó sẽ không có Buổi họp Lối sống và thánh chức. Nếu Lễ Tưởng Niệm rơi vào cuối tuần thì sẽ không có diễn văn công cộng và Phần học Tháp Canh vào tuần đó. Anh chị sẽ tận dụng khoảng thời gian mà mình có thêm không? Như vào thế kỷ thứ nhất, ngày nay các trưởng lão cũng cần sắp đặt một số việc cho dịp đặc biệt này (Lu 22:7-13; km 3/15 trg 1). Nhưng tất cả chúng ta nên chuẩn bị lòng của mình. Bằng cách nào?

  • Suy ngẫm về tầm quan trọng của việc tham dự Lễ Tưởng Niệm.—1Cô 11:23-26

  • Cầu nguyện và xem xét kỹ mối quan hệ của mình với Đức Giê-hô-va.—1Cô 11:27-29; 2Cô 13:5

  • Đọc và suy ngẫm Kinh Thánh cũng như những tài liệu dựa trên Kinh Thánh nói về ý nghĩa của Lễ Tưởng Niệm.—Gi 3:16; 15:13

Một số anh chị đọc và suy ngẫm phần đọc Kinh Thánh vào mùa Lễ Tưởng Niệm trong sách Tra xem Kinh Thánh mỗi ngày. Số khác thì đọc những câu Kinh Thánh được liệt kê trong chương trình bên dưới. Có những anh chị thì xem lại các bài Tháp Canh nói về Lễ Tưởng Niệm và tình yêu thương của Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su dành cho chúng ta. Dù chọn làm theo cách nào, mong sao anh chị sẽ đến gần hơn với Đức Giê-hô-va và Con ngài.