Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Theo đuổi sự giáo dục đến từ Đức Giê-hô-va

Theo đuổi sự giáo dục đến từ Đức Giê-hô-va

TẠI SAO QUAN TRỌNG? Đức Giê-hô-va, Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại, ban cho chúng ta sự giáo dục tốt nhất. Ngài dạy chúng ta cách cải thiện đời sống và chuẩn bị chúng ta để hưởng một tương lai tuyệt diệu—tất cả đều miễn phí! (Ês 11:6-9; 30:20, 21; Kh 22:17). Qua sự giáo dục của Đức Giê-hô-va, ngài cũng trang bị để chúng ta có thể chia sẻ với người khác về thông điệp cứu mạng.—2Cô 3:5.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Vun trồng đức tính khiêm nhường và khiêm hòa.—Th 25:8, 9

  • Tận dụng sự giáo dục mà Đức Giê-hô-va hiện đang cung cấp, chẳng hạn như làm những bài được giao trong buổi nhóm họp giữa tuần

  • Đặt các mục tiêu thiêng liêng.—Phl 3:13

  • Hy sinh lợi ích cá nhân để hội đủ tiêu chuẩn nhận thêm sự giáo dục.—Phl 3:8

XEM VIDEO GIÀU CÓ VỀ THIÊNG LIÊNG NHỜ SỰ DẠY DỖ CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, RỒI THẢO LUẬN NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Một số anh chị công bố đã vượt qua trở ngại nào để tham dự Trường dành cho người rao truyền Nước Trời?

  • Trường dành cho người rao truyền Nước Trời cung cấp sự giáo dục nào?

  • Các thành viên trong hội thánh đã làm gì để giúp những anh chị khi họ ở nhiệm sở mới?

  • Những người tham dự Trường dành cho người rao truyền Nước Trời cần hội đủ các tiêu chuẩn nào? (kr trg 189)

  • Anh chị có thể theo đuổi sự huấn luyện nào khác trong tổ chức Đức Giê-hô-va?

Anh chị sẽ nhận được những ân phước nào khi theo đuổi sự giáo dục đến từ Đức Giê-hô-va?