Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ngày 29 tháng 4–ngày 5 tháng 5

2 Cô-rinh-tô 1-3

Ngày 29 tháng 4–ngày 5 tháng 5
  • Bài hát 44 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ