Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

●○○ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Câu hỏi: Chúng ta có thể tìm nơi đâu lời khuyên đáng tin cậy để có đời sống hạnh phúc?

Câu Kinh Thánh: Th 1:1, 2

Lần sau: Việc yêu tiền bạc và của cải có thể ảnh hưởng thế nào đến hạnh phúc của chúng ta?

○●○ THĂM LẠI LẦN ĐẦU

Câu hỏi: Việc yêu tiền bạc và của cải có thể ảnh hưởng thế nào đến hạnh phúc của chúng ta?

Câu Kinh Thánh: 1Ti 6:9, 10

Lần sau: Chúng ta nhận được lợi ích nào khi giữ tinh thần tích cực?

○○● THĂM LẠI LẦN HAI

Câu hỏi: Chúng ta nhận được lợi ích nào khi giữ tinh thần tích cực?

Câu Kinh Thánh: Ch 17:22

Lần sau: Làm thế nào để có gia đình hạnh phúc bất kể những khó khăn?