Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Rao giảng và dạy dỗ—Những khía cạnh thiết yếu để đào tạo môn đồ

Rao giảng và dạy dỗ—Những khía cạnh thiết yếu để đào tạo môn đồ

Chúa Giê-su lệnh cho những người theo ngài đi đào tạo môn đồ (Mat 28:19). Mệnh lệnh này bao gồm công việc rao giảng dạy dỗ. Thỉnh thoảng, chúng ta nên tự hỏi: “Làm thế nào mình có thể cải thiện về những khía cạnh thiết yếu này của công việc đào tạo môn đồ?”.

RAO GIẢNG

Thay vì đợi người ta đến với mình, chúng ta cần chủ động tìm kiếm những người “xứng đáng” (Mat 10:11). Khi tham gia thánh chức, chúng ta có nắm bắt mọi cơ hội để nói với “những người mình gặp” không? (Cv 17:17). Ly-đi trở thành môn đồ là nhờ sứ đồ Phao-lô siêng năng làm chứng.—Cv 16:13-15.

“Hãy gieo hạt vào buổi sáng và đừng nghỉ tay cho đến chiều tối” (Tr 11:6)

XEM VIDEO TIẾP TỤC RAO GIẢNG “KHÔNG NGỪNG”—BÁN CHÍNH THỨC VÀ TỪ NHÀ NÀY SANG NHÀ KIA, RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Trong những hoạt động thường ngày, làm thế nào anh Sa-mu-ên cho thấy mình tích cực gieo hạt giống chân lý?

  • Tại sao chúng ta cần kiên trì trong mọi hình thức rao giảng?

  • Anh chị có thể chia sẻ thông điệp Nước Trời với ai trong những hoạt động thường ngày?

DẠY DỖ

Để đào tạo môn đồ, chúng ta cần làm nhiều hơn là chỉ để lại ấn phẩm. Để giúp người ta tiến bộ về thiêng liêng, chúng ta cần thăm lại và học hỏi Kinh Thánh với họ (1Cô 3:6-9). Tuy nhiên, nói sao nếu chúng ta siêng năng và nỗ lực dạy một người về chân lý nhưng họ không tiến bộ? (Mat 13:19-22). Hãy tiếp tục tìm kiếm những người có lòng như “đất tốt”.—Mat 13:23; Cv 13:48.

“Tôi trồng, A-bô-lô tưới, nhưng Đức Chúa Trời tiếp tục làm cho lớn lên” (1Cô 3:6)

XEM VIDEO TIẾP TỤC RAO GIẢNG “KHÔNG NGỪNG”—NƠI CÔNG CỘNG VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ, RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Làm thế nào anh Sa-lô-môn và chị Ma-ri đã tưới hạt giống chân lý trong lòng của anh Ê-xê-chi-ên và chị A-bi-ga-in?

  • Chúng ta nên có mục tiêu nào khi tham gia mọi hình thức của thánh chức, bao gồm làm chứng nơi công cộng?

  • Làm thế nào chúng ta có thể chú ý nhiều hơn đến việc dạy người khác về chân lý?