Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

TỈNH THỨC!

Câu hỏi: Ngày nay, phim ảnh và chương trình truyền hình thường nói về những nhân vật ma quái như pháp sư, phù thủy và ma cà rồng. Ông/Bà nghĩ sao? Đó là trò giải trí vô hại hay có mối nguy hiểm tiềm ẩn?

Cách mời nhận: Số Tỉnh Thức! này cho biết tại sao người ta bị lôi cuốn bởi thế giới ma quái, cũng như điều gì thật sự đứng đằng sau.

DÙNG KINH THÁNH ĐỂ DẠY DỖ

Câu hỏi: Làm thế nào Nước Đức Chúa Trời sẽ giải quyết các vấn đề trên thế giới?

Câu Kinh Thánh: Mt 6:10

Sự thật: Nước Đức Chúa Trời sẽ đem lại bình an, hòa thuận và yên ổn cho trái đất, như đã thực hiện ở trên trời.

NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ GÌ? (Thăm lại)

Câu hỏi: [Nêu lên câu hỏi tiếp theo ở mặt sau tờ chuyên đề]. Dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời, đời sống sẽ ra sao?

Câu Kinh Thánh: Thi 37:29; Ês 65:21-23

Cách mời nhận: [Cho xem sách mỏng Tin mừng]. Bài 7 của sách mỏng này cho biết những lời hứa ấy có nghĩa gì với ông/bà và tôi. [Bắt đầu cuộc học hỏi Kinh Thánh bằng sách mỏng này].

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.