Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIÊ-RÊ-MI 22-24

Anh chị có ‘tấm lòng nhận-biết’ Đức Giê-hô-va không?

Anh chị có ‘tấm lòng nhận-biết’ Đức Giê-hô-va không?

Đức Giê-hô-va ví người ta với trái vả

24:5

  • Những người trung thành trong vòng dân Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn giống trái vả tốt

24:8

  • Vua Sê-đê-kia bất trung và những người khác làm điều xấu thì giống trái vả xấu

Làm sao để vun trồng ‘tấm lòng nhận-biết’ Đức Giê-hô-va?

24:7

  • Đức Giê-hô-va sẽ ban cho chúng ta ‘tấm lòng nhận-biết’ ngài nếu chúng ta học hỏi và áp dụng Lời ngài

  • Chúng ta phải thành thật xem xét lòng mình, rồi loại bỏ những thái độ và ước muốn gây hại cho mối quan hệ của mình với Đức Giê-hô-va

Hãy thử nghĩ: Mình có ‘tấm lòng nhận-biết’ Đức Giê-hô-va không? Làm sao để vun trồng tấm lòng như thế?