Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ngày 10-16 tháng 4

GIÊ-RÊ-MI 22-24

Ngày 10-16 tháng 4
  • Bài hát 52 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

  • Lần gặp đầu tiên: (2 phút hoặc ít hơn) g17.2 trang bìa—Đặt nền tảng cho việc thăm lại.

  • Thăm lại: (4 phút hoặc ít hơn) g17.2 trang bìa—Đặt nền tảng cho việc thăm lại vào lần tới.

  • Học hỏi Kinh Thánh: (6 phút hoặc ít hơn) lv trg 5 đ. 1, 2—Cho thấy cách động đến lòng.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ