Chào đón một chị trở lại Phòng Nước Trời

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 4 năm 2017

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu cho Tỉnh Thức! và cho việc dùng Kinh Thánh để dạy sự thật về Nước Đức Chúa Trời. Dùng những gợi ý này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hãy để Đức Giê-hô-va uốn nắn lối suy nghĩ và hạnh kiểm của anh chị

Thợ Gốm Vĩ Đại giúp chúng ta vun trồng những phẩm chất thiêng liêng, nhưng chúng ta cần làm phần của mình.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hãy nồng nhiệt chào đón họ

Bất cứ ai tham dự nhóm họp nên thấy và cảm nghiệm tình yêu thương của chúng ta. Làm sao để góp phần vào bầu không khí yêu thương và ấm cúng tại Phòng Nước Trời?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Anh chị có ‘tấm lòng nhận-biết’ Đức Giê-hô-va không?

Trong chương 24 của sách Giê-rê-mi, Đức Giê-hô-va ví người ta với trái vả. Ai giống trái vả tốt, và làm thế nào chúng ta có thể noi gương họ?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Anh chị có thể khích lệ tín đồ ngưng hoạt động

Những tín đồ ngưng hoạt động vẫn quý giá đối với Đức Giê-hô-va. Làm sao để giúp họ trở lại hội thánh?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hãy can đảm như Giê-rê-mi

Giê-rê-mi tiên tri rằng Giê-ru-sa-lem sẽ bị hủy phá. Làm sao ông có thể giữ lòng can đảm?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Bài hát Nước Trời giúp can đảm

Các tín đồ trong trại tập trung ở Sachsenhausen được vững mạnh nhờ hát những bài hát Nước Trời. Những bài hát ấy có thể thêm sức cho chúng ta khi gặp thử thách.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Đức Giê-hô-va báo trước về giao ước mới

Giao ước mới khác với giao ước Luật pháp thế nào, và tại sao giao ước mới mang lại những lợi ích vĩnh cửu?