Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

●○○ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Câu hỏi: Ông Trời có ý định gì đối với con người?

Câu Kinh Thánh: Sa 1:28

Lần sau: Tại sao chúng ta biết Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý định đối với con người?

○●○ THĂM LẠI LẦN ĐẦU

Câu hỏi: Tại sao chúng ta biết Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý định đối với con người?

Câu Kinh Thánh: Ês 55:11

Lần sau: Đời sống sẽ như thế nào khi Đức Chúa Trời hoàn thành ý định của ngài?

○○● THĂM LẠI LẦN HAI

Câu hỏi: Đời sống sẽ như thế nào khi Đức Chúa Trời hoàn thành ý định của ngài?

Câu Kinh Thánh: Th 37:10, 11

Lần sau: Chúng ta cần làm gì để hưởng được lời hứa của Đức Chúa Trời?

ĐỢT RAO GIẢNG MỜI DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM (Ngày 23 tháng 3–ngày 19 tháng 4):

Chúng tôi xin mời ông/bà tham dự một sự kiện rất quan trọng. Xin gửi ông/bà giấy mời. Vào thứ sáu, ngày 19 tháng 4, hàng triệu người trên thế giới sẽ nhóm lại để tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa Giê-su. Giấy mời này có ghi thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện tại khu vực của chúng ta. Cũng xin mời ông/bà đến nghe bài giảng với tựa đề “Hãy vươn tới sự sống thật!” vào tuần trước đó.

Lần sau (nếu người đó chú ý): Tại sao Chúa Giê-su chết?