Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Dùng video để dạy học viên Kinh Thánh

Dùng video để dạy học viên Kinh Thánh

Dạy dỗ bằng phương pháp trực quan thường thu hút sự chú ý của người ta, giúp họ hiểu và nhớ những gì mình học. Đức Giê-hô-va, Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại, đã dùng phương pháp này để dạy các bài học quan trọng (Sa 15:5; Giê 18:1-6). Chúa Giê-su, Thầy Vĩ Đại, cũng dùng phương pháp trực quan (Mat 18:2-6; 22:19-21). Một công cụ trực quan đã chứng tỏ hữu hiệu trong những năm qua là video. Anh chị có tận dụng các video khi dạy học viên Kinh Thánh không?

Tổ chức cung cấp mười video để giúp chúng ta dạy các bài học trong sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời!. Thường thì tựa đề của mỗi video tương ứng với một trong những câu hỏi in đậm trong sách mỏng. Bản điện tử của sách này trên jw.org® có các đường dẫn giúp chúng ta nhớ để cho xem video. Ngoài ra, có các video khác có thể được dùng cho những ấn phẩm học hỏi trong Hộp dụng cụ dạy dỗ.

Anh chị có đang thảo luận một đề tài Kinh Thánh có lẽ khó hiểu đối với học viên không? Hoặc học viên của anh chị có đang phải đối mặt với thử thách nào đó không? Hãy tìm các video giúp ích cho họ có trên jw.org® và Kênh truyền thông JW®. Anh chị có thể xem một trong những video này cùng học viên, rồi thảo luận với họ.

Mỗi tháng có các video mới được ra mắt. Khi xem, hãy nghĩ về cách anh chị có thể dùng những video ấy để giúp người khác.