Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ngày 18-24 tháng 3

1 CÔ-RINH-TÔ 1-3

Ngày 18-24 tháng 3
  • Bài hát 127 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

  • Bài hát 18

  • Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Viết thư một cách hữu hiệu”: (8 phút) Thảo luận.

  • Đợt rao giảng mời dự Lễ Tưởng Niệm bắt đầu từ thứ bảy, ngày 23 tháng 3: (7 phút) Phần thảo luận do giám thị công tác trình bày. Phát cho mỗi người một giấy mời dự Lễ Tưởng Niệm rồi xem xét nội dung. Mở và thảo luận phần trình bày mẫu. Cho biết các sắp đặt tại địa phương để phân phát giấy mời trong khu vực.

  • Phần học Kinh Thánh của hội thánh: (30 phút) jy chg 59

  • Ôn lại và giới thiệu qua chương trình tuần tới (3 phút)

  • Bài hát 51 và cầu nguyện