Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ngày 11-17 tháng 3

RÔ-MA 15, 16

Ngày 11-17 tháng 3
 • Bài hát 33 và cầu nguyện

 • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

 • Bài hát 129

 • Cách Đức Giê-hô-va “ban sức chịu đựng và sự an ủi”: (15 phút) Mở video. Rồi thảo luận các câu hỏi sau:

  • Đức Giê-hô-va an ủi chúng ta qua cách nào?

  • Làm thế nào anh chị có thể an ủi người khác?

 • Phần học Kinh Thánh của hội thánh: (30 phút) jy chg 58

 • Ôn lại và giới thiệu qua chương trình tuần tới (3 phút)

 • Bài hát 34 và cầu nguyện