Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

●○○ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Đợt rao giảng mời dự Lễ Tưởng Niệm (Ngày 3-31 tháng 3): Chúng tôi xin mời ông/bà tham dự một sự kiện rất quan trọng. Xin gửi ông/bà giấy mời. Vào thứ bảy, ngày 31 tháng 3, hàng triệu người trên thế giới sẽ nhóm lại để tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa Giê-su. Giấy mời này có ghi thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện tại khu vực của chúng ta. Cũng xin mời ông/bà đến nghe bài giảng với tựa đề “Chúa Giê-su Ki-tô thật sự là ai?” vào tuần trước đó.

Lần sau (nếu người đó chú ý): Tại sao Chúa Giê-su hy sinh mạng sống?

○●○ THĂM LẠI LẦN ĐẦU

Câu hỏi: Tại sao Chúa Giê-su hy sinh mạng sống?

Câu Kinh Thánh: Mat 20:28

Lần sau: Giá chuộc mang lại điều gì?

○○● THĂM LẠI LẦN HAI

Câu hỏi: Giá chuộc mang lại điều gì?

Câu Kinh Thánh: Rô 6:23

Lần sau: Làm thế nào chúng ta cho thấy mình biết ơn về giá chuộc?