Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Sự kết thúc của thế gian này đã gần kề

Sự kết thúc của thế gian này đã gần kề

Xem video Sự kết thúc của thế gian này đã gần kề, rồi trả lời những câu hỏi dưới đây liên quan đến Ma-thi-ơ 24:34.

  • “Mọi điều ấy” là gì?

  • Xuất Ai Cập 1:6, chú thích, giúp chúng ta hiểu từ “thế hệ” có nghĩa gì?

  • Chúa Giê-su đề cập cụ thể đến thế hệ nào?

  • Hai nhóm người nào tạo thành “thế hệ này”?

  • Tại sao những lời của Chúa Giê-su cho thấy chúng ta đang sống trong giai đoạn chót của kỳ cuối cùng?