Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Làm thế nào để vun trồng tình yêu thương với Đức Chúa Trời và người lân cận?

Làm thế nào để vun trồng tình yêu thương với Đức Chúa Trời và người lân cận?

Dù tín đồ đạo Đấng Ki-tô không còn ở dưới Luật pháp Môi-se nhưng những điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta ngày nay vẫn được tóm gọn trong hai điều răn quan trọng nhất là yêu thương Đức Chúa Trời và yêu người lân cận (Mat 22:37-39). Tình yêu thương như thế không phải tự nhiên mà có nhưng cần được vun trồng. Bằng cách nào? Một cách quan trọng là đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Khi xem xét các đức tính của Đức Chúa Trời được tiết lộ qua Lời ngài, chúng ta thấy được “sự thiện mỹ của Đức Giê-hô-va” (Th 27:4). Kết quả là chúng ta ngày càng yêu thương ngài và có lối suy nghĩ giống như ngài. Điều này thúc đẩy chúng ta theo sát các điều răn của Đức Chúa Trời, bao gồm điều răn yêu thương người khác một cách bất vị kỷ (Gi 13:34, 35; 1Gi 5:3). Dưới đây là ba gợi ý giúp cho việc đọc Kinh Thánh trở nên thú vị hơn:

  • Vận dụng trí tưởng tượng và các giác quan. Hãy tưởng tượng nếu bạn có mặt tại đó, bạn sẽ thấy, nghe hay ngửi thấy gì? Cảm xúc của những người trong cuộc như thế nào?

  • Thay đổi cách đọc. Sau đây là một vài đề nghị: Đọc lớn tiếng hoặc theo dõi Kinh Thánh khi nghe phần thu âm. Đọc về một nhân vật hoặc đề tài cụ thể thay vì đọc theo thứ tự các chương. Chẳng hạn, hãy sử dụng Phụ lục A7 hoặc B12 trong Kinh ThánhBản dịch Thế Giới Mới khi đọc về Chúa Giê-su. Đọc cả chương khi tra xem câu Kinh Thánh mỗi ngày. Đọc các sách Kinh Thánh theo thứ tự thời gian được viết ra.

  • Đọc để hiểu. Dù chỉ đọc một chương mỗi ngày nhưng hiểu và suy ngẫm thì vẫn tốt hơn là cố đọc nhiều chương. Hãy xem xét bối cảnh. Phân tích các chi tiết. Sử dụng bản đồ và cột tham khảo. Nghiên cứu ít nhất một điểm anh chị chưa hiểu. Nếu được, anh chị dành bao nhiêu thời gian để đọc thì cũng hãy dành bấy nhiêu thời gian để suy ngẫm.