Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Lắng nghe Đức Chúa Trời—Cách sử dụng

Lắng nghe Đức Chúa Trời—Cách sử dụng

Sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời được biên soạn để dạy những sự thật cơ bản từ Kinh Thánh qua các hình ảnh, dành cho những ai thấy khó học từ ấn phẩm có chữ. Mỗi bài gồm hai trang, có những hình đã được chuẩn bị kỹ, có mũi tên để hướng dẫn thảo luận từ hình này sang hình kế tiếp.

Sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời để sống mãi mãi có những hình giống sách mỏng trên nhưng có nhiều chữ hơn, nên có thể dùng để thảo luận với các học viên đọc được một chút. Người công bố thường thích điều khiển bằng sách Lắng nghe Đức Chúa Trời để sống mãi mãi trong khi học viên dùng sách Lắng nghe Đức Chúa Trời. Nhiều trang trong sách mỏng có khung chứa một số thông tin khác, và anh chị có thể thảo luận tùy theo khả năng của học viên.

Ngay cả khi hai sách mỏng này không phải là ấn phẩm mời nhận trong tháng, anh chị có thể mời nhận bất cứ khi nào. Khi điều khiển học hỏi, hãy dùng các hình ảnh trong hai sách mỏng này để giải thích Kinh Thánh. Hãy đặt câu hỏi để học viên tham gia, và để anh chị biết chắc là họ hiểu bài hay không. Đọc và thảo luận các câu Kinh Thánh ở cuối mỗi trang. Sau khi học hết sách mỏng này, hãy tiếp tục với sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? hoặc sách Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì? (nếu có), để giúp học viên tiến bộ đến bước báp-têm.