Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIÊ-RÊ-MI 5-7

Họ ngưng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời

Họ ngưng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời

7:1-4, 8-10, 15

  • Giê-rê-mi can đảm phơi bày tội lỗi và đạo đức giả của dân Y-sơ-ra-ên

  • Dân Y-sơ-ra-ên xem đền thờ như lá bùa hộ mạng

  • Đức Giê-hô-va tuyên bố rằng vật tế lễ dâng một cách chiếu lệ không thể bù đắp cho hành vi sai trái

Hãy thử nghĩ: Làm sao để sự thờ phượng của mình phù hợp với ý muốn Đức Giê-hô-va và không chiếu lệ?

Giê-rê-mi đứng nơi cửa nhà Đức Giê-hô-va