Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | RÔ-MA 4-6

“Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương với chúng ta”

“Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương với chúng ta”

5:8, 18, 21

Món quà giá chuộc mà Đức Giê-hô-va ban là điều rất quan trọng để giải quyết những vấn đề hoàn vũ, chẳng hạn như việc biện minh cho danh Đức Giê-hô-va và quyền tối thượng của ngài. Nhưng giá chuộc cũng giúp chúng ta có vị thế công chính trước mắt Đức Giê-hô-va ngay bây giờ và triển vọng về tương lai tươi sáng dành cho toàn thể nhân loại biết vâng lời.

Làm thế nào chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn về món quà giá chuộc?

  • Dâng mình và chịu phép báp-têm cho thấy chúng ta có đức tin nơi giá chuộc và muốn thuộc về Đức Giê-hô-va

  • Rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời cho thấy chúng ta bắt chước tình yêu thương sâu đậm mà Đức Giê-hô-va dành cho con người.—Mat 22:39; Gi 3:16

Tôi có thể tỏ lòng biết ơn Đức Giê-hô-va về món quà giá chuộc bằng những cách nào khác?