Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức​—Dùng câu hỏi một cách hữu hiệu

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức​—Dùng câu hỏi một cách hữu hiệu

TẠI SAO QUAN TRỌNG? Nếu “tư tưởng trong lòng người ta như nước sâu thẳm”, thì câu hỏi được ví như thùng múc nước (Ch 20:5). Câu hỏi giúp người nghe tham gia vào cuộc nói chuyện. Khi khéo đặt câu hỏi, chúng ta có thể nhận được câu trả lời cung cấp thông tin hữu ích. Chúa Giê-su dùng câu hỏi một cách hữu hiệu. Chúng ta có thể noi gương ngài như thế nào?

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Đặt câu hỏi thăm dò quan điểm. Chúa Giê-su đặt một loạt câu hỏi để thăm dò quan điểm của các môn đồ (Mat 16:13-16; be trg 238 đ. 3-5). Anh chị có thể nêu câu hỏi nào để thăm dò quan điểm?

  • Đặt câu hỏi gợi ý. Để chỉnh lại lối suy nghĩ của Phi-e-rơ, Chúa Giê-su đặt câu hỏi gợi ý để giúp ông đi đến kết luận đúng (Mat 17:24-26). Anh chị có thể nêu câu hỏi gợi ý nào để giúp một người đi đến kết luận đúng?

  • Khen người nghe. Sau khi một thầy kinh luật “trả lời rất thông minh”, Chúa Giê-su khen ông (Mác 12:34). Anh chị có thể đưa ra lời khen như thế nào khi một người trả lời câu hỏi?

XEM PHẦN ĐẦU CỦA VIDEO LÀM CÔNG VIỆC CHÚA GIÊ-SU ĐÃ LÀM​—DẠY DỖ, RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Tại sao đây là một thí dụ về việc dạy dỗ không tốt, dù thông tin là chính xác?

  • Tại sao chúng ta phải làm nhiều hơn là chỉ cho biết thông tin?

XEM PHẦN SAU CỦA VIDEO, RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Anh công bố đã dùng câu hỏi một cách hữu hiệu ra sao?

  • Chúng ta có thể noi theo khía cạnh nào khác trong việc dạy dỗ của anh ấy?

Sự dạy dỗ của chúng ta tác động thế nào đến người khác? (Lu 24:32)