Một chị trẻ đang thuyết trình trước lớp

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 2 năm 2017

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu cho Tỉnh Thức! và việc dạy sự thật về nguồn gốc sự sống. Dùng những gợi ý này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Vâng lời Đức Giê-hô-va mang lại ân phước

Giê-hô-va Đức Chúa Trời yêu thương cho chúng ta biết con đường phải đi.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Đấng Ki-tô đã chịu khổ vì chúng ta

Cái chết của Chúa Giê-su đã đáp lại thách thức của Sa-tan về lòng trung thành của tôi tớ Đức Chúa Trời.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hãy giúp con xây dựng đức tin không lay chuyển nơi Đấng Tạo Hóa

Con bạn tin thế nào về nguồn gốc sự sống? Làm sao để giúp con xây dựng đức tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va”

Có phải năm ban ơn của Đức Giê-hô-va là một năm theo nghĩa đen? Khoảng thời gian này liên quan thế nào đến việc rao truyền Nước Trời?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Dùng ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh cách khôn ngoan

Việc in ấn phẩm và chuyển đến các hội thánh trên khắp thế giới đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và chi phí. Hãy sáng suốt khi mời nhận ấn phẩm.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Trời mới và đất mới sẽ mang lại niềm vui to lớn

Lời hứa của Đức Chúa Trời về “trời mới đất mới” có ý nghĩa gì với chúng ta ngày nay?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Vui mừng trong hy vọng

Niềm hy vọng như cái neo. Suy ngẫm về các lời hứa trong Kinh Thánh giúp chúng ta duy trì niềm vui và giữ lòng trung kiên khi gặp thử thách tựa giông bão.