Ca hát trong buổi thờ phượng của gia đình ở Nam Phi

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 12 năm 2018

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện nói về mục đích của đời sống và lời hứa của Đức Chúa Trời về tương lai.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Một người bắt bớ hung bạo trở thành một nhân chứng sốt sắng

Nếu đang học hỏi Kinh Thánh nhưng chưa báp-têm, bạn sẽ noi gương Sau-lơ bằng cách quyết tâm làm theo những gì mình học không?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Ba-na-ba và Phao-lô đào tạo môn đồ ở những nơi xa xôi

Dù đối mặt với sự chống đối dữ dội, Ba-na-ba và Phao-lô vẫn tích cực giúp những người khiêm hòa theo đạo Đấng Ki-tô.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Giúp “những ai có lòng ngay thẳng” trở thành môn đồ

Chúng ta cùng làm việc với Đức Giê-hô-va trong việc đào tạo môn đồ như thế nào?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Một quyết định thống nhất dựa trên Lời Đức Chúa Trời

Chúng ta có thể học được gì từ cách vấn đề này được xử lý?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Vui mừng ca hát ngợi khen Đức Giê-hô-va

Việc hát những bài hát Nước Trời tác động thế nào đến chúng ta?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Noi gương sứ đồ Phao-lô trong việc rao giảng và dạy dỗ

Chúng ta có thể noi gương sứ đồ Phao-lô như thế nào trong thánh chức?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Hãy cẩn thận giữ mình và giữ cả bầy”

Các trưởng lão nuôi dưỡng, bảo vệ và chăm sóc bầy chiên. Họ ý thức rằng mỗi con chiên đều được mua bằng chính huyết báu của Đấng Ki-tô.