Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

TỈNH THỨC!

Câu hỏi: Tại sao tình hình thế giới ngày càng tồi tệ hơn?

Câu Kinh Thánh: Giê 10:23

Cách mời nhận: Tạp chí này giải thích tại sao hàng triệu người tin vào một tương lai tươi sáng.

TỈNH THỨC!

Câu hỏi: Đức Chúa Trời có danh riêng không?

Câu Kinh Thánh: Th 83:18

Cách mời nhận: Bài này cho biết danh của Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì và tại sao chúng ta nên dùng danh đó. [Mở bài “Quan điểm Kinh Thánh—Danh Đức Chúa Trời”].

DÙNG KINH THÁNH ĐỂ DẠY DỖ

Câu hỏi: Có khi nào sự chết sẽ không còn nữa?

Câu Kinh Thánh: 1Cô 15:26

Sự thật: Đức Giê-hô-va sẽ chấm dứt sự chết vĩnh viễn.

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.