Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | XÔ-PHÔ-NI 1–HA-GAI 2

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trước ngày nổi giận của ngài

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trước ngày nổi giận của ngài

Xô 2:2, 3

Để được Đức Giê-hô-va giấu kín trong ngày nổi giận của ngài, chúng ta cần phải làm nhiều hơn là dâng mình cho ngài. Chúng ta phải làm theo chỉ dẫn của Xô-phô-ni dành cho dân Y-sơ-ra-ên.

  • Tìm kiếm Đức Giê-hô-va: Gìn giữ mối quan hệ mật thiết với Đức Giê-hô-va, bao gồm việc kết hợp với tổ chức của ngài

  • Tìm kiếm sự công chính: Ủng hộ các tiêu chuẩn công chính của Đức Giê-hô-va

  • Tìm kiếm sự khiêm hòa: Khiêm nhường làm theo ý muốn của Đức Giê-hô-va và chấp nhận sự sửa dạy của ngài

Làm thế nào tôi có thể tìm kiếm Đức Giê-hô-va, sự công chính và sự khiêm hòa nhiều hơn nữa?