Rao giảng tại một chợ ở Sierra Leone

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 12 năm 2017

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu mời nhận Tỉnh Thức! và dùng Kinh Thánh để dạy dỗ về sự chết. Dùng những gợi ý này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trước ngày nổi giận của ngài

Để được Đức Giê-hô-va giấu kín trong ngày nổi giận của ngài, chúng ta phải làm theo chỉ dẫn của Xô-phô-ni.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

‘Nắm thật chặt áo của một người Do Thái’

Dân từ mọi nước đang đổ về để thờ phượng Đức Giê-hô-va cùng với những người được xức dầu. Một số cách để ủng hộ những người được xức dầu là gì?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức​—Rao giảng cho mọi người trong khu vực

Chúng ta tìm cách chia sẻ tin mừng với mọi người trong khu vực. Chúng ta có thể làm thế bằng cách nào?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hãy ở trong “thung lũng giữa các núi”

“Thung lũng giữa các núi” tượng trưng cho gì? Làm thế nào người ta chạy đến và ở trong đó?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Đặc điểm mới của buổi nhóm họp giữa tuần

Dùng “Thông tin học hỏi” và “Tài liệu trực quan” từ bản Kinh Thánh học hỏi để làm nguồn tài liệu phong phú cho việc chuẩn bị nhóm họp và đến gần Đức Giê-hô-va.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hôn nhân của anh chị có làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va không?

Thời Ma-la-chi, Đức Giê-hô-va không chấp nhận sự thờ phượng của những ai đối xử tệ bạc với người hôn phối. Làm thế nào vợ chồng ngày nay có thể giữ chung thủy?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Tình yêu đích thực là gì?

Đức Giê-hô-va muốn hôn nhân là mối liên kết vững bền. Ngài đưa ra nguyên tắc giúp các tín đồ chọn người hôn phối cách khôn ngoan và giữ gìn hôn nhân hạnh phúc.