Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Sự giáo dục của Đức Chúa Trời chiến thắng thành kiến

Sự giáo dục của Đức Chúa Trời chiến thắng thành kiến

Đức Giê-hô-va không thiên vị (Cv 10:34, 35). Ngài chấp nhận những người “từ mọi nước, chi phái, dân tộc và mọi tiếng” (Kh 7:9). Do đó, trong hội thánh đạo Đấng Ki-tô, không có chỗ cho sự thành kiến và thiên vị (Gia 2:1-4). Nhờ sự giáo dục của Đức Chúa Trời, chúng ta được hưởng một địa đàng thiêng liêng, nơi chúng ta đã thấy sự biến đổi về nhân cách con người (Ês 11:6-9). Khi nỗ lực loại bỏ khỏi lòng mình bất cứ dấu vết nào của sự thành kiến, chúng ta chứng tỏ rằng mình đang bắt chước Đức Chúa Trời.—Êph 5:1, 2.

MỞ VIDEO JOHNY VÀ GIDEON: TỪ KẺ THÙ TRỞ THÀNH ANH EM. SAU ĐÓ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Tại sao sự giáo dục của Đức Chúa Trời vượt trội hơn so với những nỗ lực của con người trong việc xóa bỏ sự kỳ thị và thành kiến?

  • Anh chị ấn tượng điều gì về đoàn thể anh em quốc tế của chúng ta?

  • Đức Giê-hô-va được vinh hiển ra sao khi chúng ta giữ sự hợp nhất của tín đồ đạo Đấng Ki-tô?