Điều khiển một cuộc học hỏi Kinh Thánh ở Chile

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 12 năm 2016

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu cho Tỉnh Thức! và cho việc dùng Kinh Thánh để dạy dỗ về nguyên nhân gây ra sự đau khổ. Hãy dùng những gợi ý này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va”

Ê-sai miêu tả về một sự chuyển đổi từ vũ khí chiến tranh thành công cụ nông nghiệp, cho thấy rằng dân của Đức Giê-hô-va sẽ theo đuổi hòa bình (Ê-sai 2:4).

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Động đến lòng với sách Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời

Sách Hãy giữ mình giúp các học viên nhận ra những nguyên tắc của Đức Chúa Trời liên hệ thế nào đến đời sống hằng ngày.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Đấng Mê-si làm ứng nghiệm lời tiên tri

Ê-sai đã báo trước rằng Đấng Mê-si sẽ rao giảng trong xứ Ga-li-lê. Chúa Giê-su làm ứng nghiệm lời tiên tri này khi ngài đi khắp nơi để rao giảng tin mừng.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

“Có tôi đây; xin hãy sai tôi”

Chúng ta có thể noi theo đức tin và tinh thần sẵn sàng của Ê-sai như thế nào? Hãy học từ kinh nghiệm của một gia đình đã chuyển đến nơi có nhu cầu lớn hơn.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp thế gian

Lời tiên tri của Ê-sai về địa đàng ứng nghiệm ra sao trong quá khứ, hiện tại và tương lai?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Sự giáo dục của Đức Chúa Trời chiến thắng thành kiến

Hai kẻ thù trước kia trở thành anh em thiêng liêng. Đây là một bằng chứng cho thấy sự giáo dục của Đức Chúa Trời có sức mạnh hợp nhất người ta.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Sự lạm quyền sẽ dẫn đến việc mất quyền

Sép-na đã có thể dùng quyền hạn của mình như thế nào? Tại sao Đức Giê-hô-va thay thế ông bằng Ê-li-a-kim?