Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

THÁP CANH

Câu hỏi: Theo ông/bà, ai có thể tặng cho chúng ta món quà ý nghĩa nhất?

Câu Kinh Thánh: Gia 1:17

Cách mời nhận: Số Tháp Canh này cho biết về món quà ý nghĩa nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.

DÙNG KINH THÁNH ĐỂ DẠY DỖ

Câu hỏi: Danh Đức Chúa Trời là gì?

Câu Kinh Thánh: Th 83:18

Sự thật: Danh Đức Chúa Trời là Giê-hô-va.

GIA ĐÌNH BẠN CÓ THỂ HẠNH PHÚC!

Nhập đề: Chúng tôi đang mời mọi người xem video ngắn này về gia đình. [Mở video giới thiệu sách mỏng Gia đình bạn có thể hạnh phúc!].

Cách mời nhận: Nếu ông/bà thích đọc sách mỏng được đề cập trong video, mời ông/bà nhận một cuốn hoặc tôi có thể chỉ cho ông/bà cách tải về từ trang web.

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.