Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Tiếp tục tỉnh thức và sốt sắng về thiêng liêng khi hoàn cảnh thay đổi

Tiếp tục tỉnh thức và sốt sắng về thiêng liêng khi hoàn cảnh thay đổi

Sự thay đổi là điều không thể tránh được, đặc biệt trong những ngày sau cùng này (1Cô 7:31). Sự thay đổi có thể là tốt hoặc xấu, là điều chúng ta mong đợi hoặc không. Dù sao, sự thay đổi cũng có thể gây trở ngại cho việc thờ phượng và mối quan hệ của chúng ta với Đức Giê-hô-va. Điều gì sẽ giúp chúng ta tiếp tục tỉnh thức và sốt sắng về thiêng liêng khi có sự thay đổi? Xem video Đứng vững về thiêng liêng khi dọn đến nơi khác, sau đó trả lời những câu hỏi sau:

  • Một anh đã chia sẻ điều gì với người chủ gia đình?

  • Nguyên tắc nơi Ma-thi-ơ 7:25 áp dụng trong hoàn cảnh của gia đình này như thế nào?

  • Gia đình này lên kế hoạch cho việc dọn đi như thế nào, và điều đó giúp họ ra sao?

  • Những điều gì đã giúp gia đình này thích nghi với sự thay đổi về hội thánh và khu vực?

Gần đây, tôi đã trải qua những thay đổi lớn nào?

Tôi có thể áp dụng những nguyên tắc trong video này như thế nào cho hoàn cảnh của mình?