Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

●○○ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Câu hỏi: Những đau khổ chúng ta gặp có phải là do Trời phạt không?

Câu Kinh Thánh: Gia 1:13

Lần sau: Tại sao chúng ta phải chịu nhiều đau khổ?

○●○ THĂM LẠI LẦN ĐẦU

Câu hỏi: Tại sao chúng ta phải chịu nhiều đau khổ?

Câu Kinh Thánh: 1Gi 5:19

Lần sau: Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi thấy chúng ta đau khổ?

○○● THĂM LẠI LẦN HAI

Câu hỏi: Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi thấy chúng ta đau khổ?

Câu Kinh Thánh: Ês 63:9

Lần sau: Đức Chúa Trời sẽ làm gì để loại bỏ sự đau khổ?