Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIĂNG 18, 19

Chúa Giê-su làm chứng cho chân lý

Chúa Giê-su làm chứng cho chân lý

18:36-38a

Chúa Giê-su làm chứng về ý định của Đức Chúa Trời

  • QUA LỜI NÓI: Ngài sốt sắng rao giảng sự thật về Nước Đức Chúa Trời

  • QUA HÀNH ĐỘNG: Đời sống của ngài làm ứng nghiệm những lời tiên tri của Đức Chúa Trời

Là môn đồ của Chúa Giê-su, chúng ta cũng làm chứng cho chân lý

  • QUA LỜI NÓI: Chúng ta sốt sắng rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời do Đấng Ki-tô làm Vua, bất kể sự chế giễu

  • QUA HÀNH ĐỘNG: Chúng ta giữ trung lập tuyệt đối và có hạnh kiểm tin kính để cho thấy mình ủng hộ quyền cai trị của Chúa Giê-su