Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIĂNG 9, 10

Chúa Giê-su chăm sóc chiên của ngài

Chúa Giê-su chăm sóc chiên của ngài

10:1-5, 11, 14, 16

Mối quan hệ giữa người chăn và những con chiên dựa trên sự hiểu biết và lòng tin cậy. Chúa Giê-su, Người Chăn Tốt Lành, biết nhu cầu, điểm yếu và điểm mạnh của từng con chiên. Chiên biết người chăn và tin cậy sự dẫn dắt của người chăn.

Bằng cách nào Chúa Giê-su, Người Chăn Tốt Lành,...

  • thu nhóm chiên?

  • hướng dẫn chiên?

  • bảo vệ chiên?

  • nuôi dưỡng chiên?