Tình yêu thương được thể hiện trong vòng tín đồ đạo Đấng Ki-tô ở Malawi

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 10 năm 2018

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện nói về lý do con người đau khổ và Đức Chúa Trời sẽ làm gì để loại bỏ sự đau khổ.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Chúa Giê-su chăm sóc chiên của ngài

Chúa Giê-su, Người Chăn Tốt Lành, biết nhu cầu, điểm yếu và điểm mạnh của từng con chiên.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Noi theo lòng trắc ẩn của Chúa Giê-su

Điều gì khiến lòng trắc ẩn và sự cảm thông của Chúa Giê-su rất đáng chú ý?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Tôi đã nêu gương cho anh em”

Chúa Giê-su dạy các sứ đồ phải khiêm nhường và làm những công việc thấp kém vì lợi ích của anh em.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Tình yêu thương giúp nhận diện môn đồ chân chính—Không ích kỷ và dễ nổi giận

Để thể hiện tình yêu thương như Đấng Ki-tô, chúng ta cần quan tâm đến lợi ích của người khác và tránh dễ nổi giận.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Anh em không thuộc về thế gian”

Môn đồ của Chúa Giê-su cần can đảm để không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Tình yêu thương giúp nhận diện môn đồ chân chính—Bảo vệ sự hợp nhất quý giá

Để giữ sự hợp nhất, chúng ta phải tìm điểm tốt nơi người khác và sẵn lòng tha thứ.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Chúa Giê-su làm chứng cho chân lý

Là môn đồ của Chúa Giê-su, chúng ta cũng làm chứng cho chân lý qua lời nói và hành động.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Tình yêu thương giúp nhận diện môn đồ chân chính—Vui mừng trước sự thật

Chúng ta phải làm chứng cho sự thật và vui mừng trước sự thật, dù đang sống trong một thế gian đầy dẫy những điều sai trái và bất chính.