Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

TỈNH THỨC!

Câu hỏi: Tại sao cần phải chuẩn bị ứng phó với thảm họa?

Câu Kinh Thánh: Ch 27:12

Cách mời nhận: Tạp chí này cho chúng ta biết cần phải làm gì trước, trong và sau khi thảm họa xảy ra.

DÙNG KINH THÁNH ĐỂ DẠY DỖ

Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta cho thấy mình yêu thương Đức Chúa Trời?

Câu Kinh Thánh: 1Gi 5:3

Sự thật: Chúng ta cho thấy mình yêu thương Đức Chúa Trời bằng cách vâng giữ các điều răn ngài.

NGƯỜI CHẾT SẼ ĐƯỢC SỐNG LẠI KHÔNG? (T-35)

Câu hỏi: Hằng năm, trên khắp thế giới, người ta tổ chức những ngày lễ để tưởng nhớ người đã khuất. Chúng ta có thể gặp lại người thân yêu đã qua đời không?

Câu Kinh Thánh: Cv 24:15

Cách mời nhận: Giấy mỏng này cho biết hy vọng về sự sống lại có nghĩa gì với chúng ta. [Nếu được, mở video Có hy vọng gì cho người đã qua đời?]

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.