Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ô-SÊ 8-14

Dâng cho Đức Giê-hô-va điều tốt nhất

Dâng cho Đức Giê-hô-va điều tốt nhất

14:2, 4, 9

Dâng cho Đức Giê-hô-va điều tốt nhất sẽ làm ngài hài lòng và mang lại lợi ích cho anh chị

MỐI QUAN HỆ CỦA ANH CHỊ VỚI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

  1. Anh chị dâng cho Đức Giê-hô-va vật tế lễ là lời ngợi khen

  2. Đức Giê-hô-va tha thứ, chấp nhận và vun trồng tình bạn với anh chị

  3. Anh chị cảm nghiệm lợi ích của việc vâng giữ mệnh lệnh Đức Giê-hô-va và càng muốn ngợi khen ngài

Bằng cách nào tôi có thể dâng cho Đức Giê-hô-va điều tốt nhất?