Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

●○○ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Câu hỏi: Ông Trời tên là gì?

Câu Kinh Thánh: Th 83:18

Lần sau: Làm sao chúng ta biết Đức Giê-hô-va muốn mình trở thành bạn của ngài?

○●○ THĂM LẠI LẦN ĐẦU

Câu hỏi: Làm sao chúng ta biết Đức Giê-hô-va muốn mình trở thành bạn của ngài?

Câu Kinh Thánh: Gia 4:8

Lần sau: Làm thế nào để trở thành bạn của Đức Chúa Trời?

○○● THĂM LẠI LẦN HAI

Câu hỏi: Làm thế nào để trở thành bạn của Đức Chúa Trời?

Câu Kinh Thánh: Gi 17:3

Lần sau: Làm thế nào để đến gần Đức Chúa Trời dù không thấy ngài?