Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ngày 14-20 tháng 1

CÔNG VỤ 23, 24

Ngày 14-20 tháng 1
 • Bài hát 148 và cầu nguyện

 • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

 • Bị tố cáo là kẻ gây rối và xúi giục nổi loạn”: (10 phút)

  • Cv 23:12, 16—Âm mưu giết Phao-lô bị thất bại (bt trg 191 đ. 5, 6)

  • Cv 24:2, 5, 6—Một luật sư tên là Tẹt-tu-lu tố cáo Phao-lô trước quan tổng đốc La Mã (bt trg 192 đ. 10)

  • Cv 24:10-21—Phao-lô biện hộ cho mình với thái độ tôn trọng và dạn dĩ làm chứng (bt trg 193, 194 đ. 13, 14)

 • Tìm kiếm những viên ngọc thiêng liêng: (8 phút)

  • Cv 23:6—Tại sao Phao-lô gọi mình là người Pha-ri-si? (thông tin học hỏi “tôi là người Pha-ri-si” nơi Cv 23:6, nwtsty)

  • Cv 24:24, 27—Đơ-ru-si là ai? (thông tin học hỏi “Đơ-ru-si” nơi Cv 24:4, nwtsty)

  • Phần đọc Kinh Thánh tuần này dạy anh chị điều gì về Đức Giê-hô-va?

  • Anh chị tìm được viên ngọc thiêng liêng nào khác trong phần đọc Kinh Thánh tuần này?

 • Đọc Kinh Thánh: (4 phút hoặc ít hơn) Cv 23:1-15 (th bài học số 5)

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

 • Bài hát 77

 • Báo cáo công tác hằng năm: (15 phút) Bài giảng do một trưởng lão trình bày. Sau khi đọc thư từ văn phòng chi nhánh về báo cáo công tác hằng năm, hãy phỏng vấn những người công bố được chọn, có kinh nghiệm rao giảng khích lệ trong năm qua.

 • Phần học Kinh Thánh của hội thánh: (30 phút) jy chg 50

 • Ôn lại và giới thiệu qua chương trình tuần tới (3 phút)

 • Bài hát 128 và cầu nguyện