Anh giám thị vòng quanh và vợ anh tại nhiệm sở ở Pháp, năm 1957

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 1 năm 2019

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện nói về việc trở thành bạn của Đức Chúa Trời.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Xin ý muốn của Đức Giê-hô-va được thực hiện”

Chúng ta không bao giờ muốn làm nản lòng những anh chị theo đuổi lối sống hy sinh để phụng sự Đức Giê-hô-va.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Được Đức Giê-hô-va dạy dỗ để nuôi dạy con cái

Anh chị có đang nhận sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va để nuôi dạy con cái thành công không?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Bị tố cáo là kẻ gây rối và xúi giục nổi loạn

Âm mưu giết Phao-lô đã thất bại bởi cháu của ông. Lời tường thuật này dạy chúng ta điều gì?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Phao-lô kháng án lên Sê-sa và sau đó làm chứng cho vua Hê-rốt A-ríp-ba

Chúng ta có thể noi gương Phao-lô như thế nào khi những kẻ chống đối cố “nhân danh luật pháp mưu toan gây hại” chúng ta?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hợp pháp hóa công việc ở Quebec

Hãy xem anh em chúng ta bênh vực tin mừng như thế nào ở Quebec.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Phao-lô đi thuyền đến Rô-ma

Dù bị giam cầm, Phao-lô không bao giờ ngưng chia sẻ về niềm tin của mình.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

“Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời và được vững lòng”

Lần tới, khi giám thị vòng quanh và vợ anh đến thăm hội thánh, anh chị có thể làm gì để giúp họ vững lòng?