Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

●○○ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Câu hỏi: Kinh Thánh có còn hợp thời không?

Câu Kinh Thánh: 2Ti 3:16

Lần sau: Kinh Thánh có thông điệp nào?

○●○ THĂM LẠI LẦN ĐẦU

Câu hỏi: Kinh Thánh có thông điệp nào?

Câu Kinh Thánh: Mat 6:10

Lần sau: Nước Đức Chúa Trời sẽ làm gì?

○○● THĂM LẠI LẦN HAI

Câu hỏi: Nước Đức Chúa Trời sẽ làm gì?

Câu Kinh Thánh: Đa 2:44

Lần sau: Điều này sẽ ảnh hưởng đến trái đất như thế nào?