Làm chứng gần Monrovia, Liberia

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 1 năm 2018

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Loạt Gợi ý cho cuộc trò chuyện nói về sự hợp thời của Kinh Thánh.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Nước Trời đã đến gần”

Giăng có đời sống đơn giản và tập trung thi hành ý Đức Chúa Trời. Vào thời nay, có đời sống đơn giản cũng giúp chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời nhiều hơn.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Các bài học từ Bài giảng trên núi của Chúa Giê-su

Ý thức về nhu cầu tâm linh của mình có nghĩa gì? Chúng ta có thể cải thiện thói quen tiếp nhận thức ăn thiêng liêng như thế nào?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Đi làm hòa với anh em trước—Như thế nào?

Theo Chúa Giê-su, có mối liên hệ nào giữa sự hòa thuận với anh em và sự thờ phượng được Đức Chúa Trời chấp nhận?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hãy luôn tìm kiếm Nước Trời trước hết

Trong tất cả mọi điều mà chúng ta cầu nguyện, điều gì nên là mối quan tâm chính?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Đừng lo lắng

Trong Bài giảng trên núi, Chúa Giê-su có ý gì khi khuyên các môn đồ đừng lo lắng?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Chúa Giê-su yêu thương con người

Khi chữa lành bệnh tật, Chúa Giê-su thể hiện quyền năng, nhưng điều quan trọng hơn là ngài biểu lộ tình yêu thương và lòng trắc ẩn sâu xa đối với người khác.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Chúa Giê-su giúp chúng ta được lại sức

Khi báp-têm, chúng ta chấp nhận ách làm môn đồ của Chúa Giê-su, một công việc và trách nhiệm không dễ. Nhưng nhờ thế, chúng ta được lại sức.