Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

THÁP CANH

Câu hỏi: Một số người nghĩ Kinh Thánh đã lỗi thời, còn một số khác tin Kinh Thánh vẫn có giá trị. Ông/Bà nghĩ sao?

Câu Kinh Thánh: 2Ti 3:16, 17

Cách mời nhận: Số Tháp Canh này nêu bật những ví dụ cho thấy sự khôn ngoan thiết thực của Kinh Thánh, và đưa ra những gợi ý về cách nhận lợi ích tối đa từ việc đọc Kinh Thánh.

DÙNG KINH THÁNH ĐỂ DẠY DỖ

Câu hỏi: Phải chăng tận thế sắp đến?

Câu Kinh Thánh: Mt 24:3, 7, 14

Sự thật: Lời tiên tri trong Kinh Thánh cho thấy rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Nhưng đó là tin mừng vì điều này có nghĩa là tương lai tốt đẹp hơn đang ở phía trước.

SỰ SỐNG—DO SÁNG TẠO?

Câu hỏi: Ông/Bà nghĩ điều nào hợp lý hơn: Thượng Đế tạo ra sự sống hay sự sống bắt đầu một cách ngẫu nhiên?

Cách mời nhận: Sách mỏng này xem xét những bằng chứng đã giúp nhiều người tin rằng có một Đấng Tạo Hóa thông minh. Tôi rất muốn trở lại và thảo luận với ông/bà câu hỏi nơi trang 29: “Bạn tin gì có quan trọng không?”.

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.