Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hãy nhớ cầu nguyện cho các tín đồ bị bắt bớ

Hãy nhớ cầu nguyện cho các tín đồ bị bắt bớ

Kinh Thánh tiên tri rằng Sa-tan sẽ bắt bớ với mục đích ngăn cản thánh chức của chúng ta (Gi 15:20; Kh 12:17). Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ các anh em đang bị bắt bớ tại những nước khác? Chúng ta có thể cầu nguyện cho họ. Kinh Thánh nói: “Lời cầu xin tha thiết của người công chính có sức mạnh và hiệu lực”.—Gia 5:16.

Chúng ta có thể cầu nguyện về điều gì? Chúng ta có thể cầu xin Đức Giê-hô-va giúp các anh chị em đồng đạo có sự can đảm và không sợ hãi (Ês 41:10-13). Chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho các bậc cầm quyền để họ có thái độ tích cực đối với công việc rao giảng, “hầu chúng ta có thể tiếp tục sống cuộc đời bình tịnh và yên ổn”.—1Ti 2:1, 2.

Khi Phao-lô và Phi-e-rơ bị bắt bớ, các tín đồ vào thế kỷ thứ nhất đã cầu nguyện cho họ và nhắc đến tên họ (Cv 12:5; Rô 15:30, 31). Ngay cả khi không biết tên của tất cả các anh chị bị bắt bớ ngày nay, chúng ta có thể nhắc đến hội thánh, đất nước hoặc vùng của họ không?

Viết ra những nước có các tín đồ bị bắt bớ mà anh chị muốn cầu nguyện cho họ.