Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-SAI 34-37

Ê-xê-chia được ban thưởng vì có đức tin mạnh mẽ

Ê-xê-chia được ban thưởng vì có đức tin mạnh mẽ

Vua San-chê-ríp của nước A-si-ri phái Ráp-sa-kê đến Giê-ru-sa-lem để bảo dân trong thành đầu hàng. Quân A-si-ri dùng những luận điệu khác nhau để cố khiến dân Do Thái quy hàng mà không chống cự.

  • Sự đơn độc. Ai Cập sẽ không giúp các ngươi đâu.—Ês 36:6

  • Sự nghi ngờ. Đức Giê-hô-va sẽ không chiến đấu cho các ngươi vì ngài không hài lòng về các ngươi.—Ês 36:7, 10

  • Sự sợ hãi. Các ngươi không thể nào chiến thắng quân đội A-si-ri hùng mạnh.—Ês 36:8, 9

  • Sự cám dỗ. Việc đầu hàng người A-si-ri sẽ cải thiện đời sống của các ngươi.—Ês 36:16, 17

Ê-xê-chia biểu lộ đức tin không lay chuyển nơi Đức Giê-hô-va

37:1, 2, 14-20, 36

  • Ông làm mọi điều có thể để chuẩn bị cho thành phố đối phó với cuộc vây hãm

  • Ông cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va giải cứu và khuyến khích dân chúng làm thế

  • Nhờ có đức tin mạnh, ông đã được ban thưởng khi Đức Giê-hô-va phái một thiên sứ tiêu diệt 185.000 lính A-si-ri trong một đêm